הסתכסכתם פנו לגישור

גישור הינו הליך ליישוב סכסוך/מחלוקת בין אנשים, בין בני זוג, בין נותני שירות ללקוחותיהם, בין שכנים/ חברים או בין חברה לחברה, וזאת ע”י הגעה להסכמות של כל הצדדים, ומתן תחושה טובה, כלומר הרגשת win-win. ההסכמות מתגבשות להסכם, שמקבל תוקף פסק דין מבית משפט.

גישור במשפחה, פרידה וגירושין

הגישור המשפחתי עוסק בכל מחלוקת שמקורה בתחום המשפחה במובן הרחב: בין הורים לילדים, ברצף בין הורים בגיל השלישי לילדיהם ונכדיהם, בין בני זוג בין אחים.

גישור לגירושין עוסק בתא המשפחתי הגרעיני וגם בהשלכות על מעגלי משפחות המוצא של בני הזוג. המגשרים יושבים בחדר הגישור עם בני הזוג. שאר בני המשפחה, אף שאינם נוכחים פיסית, צרכיהם הפיסיים והרגשיים נוכחים בחדר.

מעבר לעבודת המגשרים בהובלת בני הזוג להגיע להסכמות, חשוב לא פחות הוא חידוד והבנה של המשך החיים אחרי הגירושין – המשך ההורות של כל אחד מבני הזוג עם הילדים ועם משפחות המוצא. כלומר, עזרת המגשרים אינה מסתכמת בהסכם הפירוק, אלא גם בהבניה של מערכת משפחתית חדשה בעלת תקשורת חלופית.

הליך גישור בקו (בשניים – מגשר/ת מטפל/ת ומגשר/ת עו”ד) משלב את הצד המשפטי של דיני משפחה ע”י עורך הדין המגשר יחד עם הצד הטיפולי ע”י המגשר המטפל וביחד הם מספקים את המעטפת של תחומי הידע ההכרחיים ליישום הליך הגישור, ובכך ממזערים את הנזקים העתידיים על כלל המשפחה. הליך כזה מאפשר שילוב בין גישה שכלתנית, המדגישה שיקולי רווח והפסד, של עורך הדין, המתמקדת בתכני המחלוקת ובערכה המשפטית ו/או הכלכלית, כאשר התכלית המוצהרת היא הסכם חתום, יחד עם הדגש של המטפל שמכוון לשינוי אישי ומערכתי, ע”י העצמת הצדדים ומיקוד בתכנים טיפוליים ללקיחת אחריות ולשמירה על תקשורת זורמת בין בני הזוג והבניית דרך התנהלותם עם הילדים כפי שנקבעו. הליך שכזה מאפשר לכל אחד מבני הזוג ביטחון  ויציבות לתהליך השינוי שעוברת המשפחה.

יתרון הגישור הינו לטווח ארוך, וזאת לטובת כל הנפשות הקשורות להליך, שחובק בתוכו את דיני המשפחה, תורת הגישור, ידע, מושגים ותובנות מהטיפול המשפחתי/זוגי ומתפיסת המשפחה כמערכת הכוללת בתוכה כל אחד ואחד מבני המשפחה.